Vergroten van de expertise in Nederland

Den Helder

Het centrum voor de Nederlandse expertise op het gebied van onderhoud van onderwatervaartuigen is DMI, de Directie Materiële Instandhouding in de marinebasis in Den Helder. Door het nieuwe project met onderzeeërs hier te vestigen, ontwikkelt thyssenkrupp Marine Systems al aanwezige technische en industriële expertise op het gebied van onderzeeboten verder, door kennis en technologie over te dragen. 

Triple Helix & thyssenkrupp Marine Systems – CSSI

Het samenbrengen van de Nederlandse Triple Helix (overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen) en thyssenkrupp Marine Systems leidt tot een Centrum voor Onderhoud en Innovatie van Onderzeeërs (CSSI) bij het Marine Arsenaal in Den Helder. Dit CSSI zal profiteren van de operationele en technische expertise van zowel de Nederlandse marine als die van thyssenkrupp Marine Systems.

Het CSSI zal de regionale ontwikkeling ondersteunen en dit zal leiden tot extra werkgelegenheid in Noord-Holland. De verwachting is dat er gedurende ongeveer 30 jaar circa 500 directe en 1.500 indirecte arbeidsplaatsen zullen worden gecreëerd. thyssenkrupp Marine Systems is bereid om in dit centrum te investeren, voor service en onderhoud van een aanzienlijk aantal vergelijkbare onderzeeërs. Op die manier kunnen schaalvoordelen worden gecreëerd en voor onderhoud en innovatie op lange termijn worden gezorgd. 

Kennisdeling

Naast het investeren in het CSSI, zijn we ook bereid om onze belangrijkste technologieën met Nederlandse partners te delen, zoals Air-Independent Propulsion (AIP), stealth technologie en het leren omgaan met non-magnetisch staal. Door kennisinstituten, zoals TNO, Marin en NLR, ook te betrekken bij het project, willen we synergie creëren tussen Nederlandse overheid, bedrijfsleven, kennisinstituten op het gebied van kennis over onderzeeërs. DMI zal een belangrijke rol spelen bij het delen van deze kennis.

Zo gaat het werken

Door de ondersteuning van thyssenkrupp Marine Systems en trainingen aan DMI-werknemers, zullen de onderzeeërs niet alleen in Nederland worden afgebouwd, maar ook in Den Helder kunnen worden uitgerust en onderhouden tijdens hun hele levensduur. Door een publiek-private samenwerking, kunnen thyssenkrupp Marine Systems en het marinearsenaal de krachten bundelen om het project succesvol af te ronden, inclusief grote mogelijkheden voor het delen van kennis en technologie en het creëren van werkgelegenheid. 

 

Company headquarters

thyssenkrupp Marine Systems GmbH
Werftstrasse 112-114
24143 Kiel, Germany
P.O. Box 6309
24124 Kiel, Germany
Phone: +49 431 700 0
Fax: +49 431 700 2312
marinesystems@thyssenkrupp.com

thyssenkrupp Marine Systems GmbH © 2021