Samen sterker

Versterken van de Europese samenwerking

In 2017 gingen Noorwegen en Duitsland een samenwerkingsverband aan om zes nieuwe HDW-klasse 212CD onderzeeërs te bouwen, een vernieuwde uitvoering van de HDW-klasse 212A gericht op wereldwijde inzet. Het verder ontwikkelen van dit project is een belangrijke stimulans om Europese samenwerking op het gebied van defensie te verdiepen en te verbreden.

Europese defensiesamenwerking bij de inkoop en exploitatie van niet-nucleaire onderzeeërs zal tot een duurzaam samenwerkingsverband leiden en tevens de mogelijkheden aangaande een gemeenschappelijke opleiding en logistiek vergroten.

Dit sluit naadloos aan bij de huidige wens van de Nederlandse regering, die onlangs stelde dat meer Europese samenwerking op het gebied van defensie zowel noodzakelijk als haalbaar is.

Als Nederland toetreedt tot dit samenwerkingsverband, zal haar dit substantiële en duurzame schaalvoordelen opleveren, zowel bij de bouw als in het onderhoud. Als gevolg hiervan worden aanzienlijke besparingen gerealiseerd en risico's verminderd.

In dit specifieke geval zou een bundeling van krachten niet alleen het onderhoud van de nieuwe HDW Class 212 CD Nederlandse onderzeeërs in Den Helder inhouden, maar ook de mogelijkheid om andere HDW klasse onderzeeërs van thyssenkrupp Marine Systems daar te onderhouden.

Dit zou kunnen leiden tot het Centrum voor Onderhoud en Innovatie van Onderzeeërs (CSSI), een onderzeese hub die de Nederlandse triple helix en tkMS bij elkaar brengt, evenals de operationele en technische expertise van beide marines.

Door de vestiging van onmisbare technische en industriële expertise voor onderzeeëronderhoud in Den Helder, waar tevens de Nederlandse expertise op het gebied van het onderhoud van de Walrus-onderzeeër aanwezig is, ondersteunt en verbetert het CSSI de regionale ontwikkeling met een stabiel vooruitzicht werkgelegenheidsvooruitzicht van 30 jaar. Ook is thyssenkrupp Marine Systems graag bereid om de belangrijkste technieken met Nederlandse partners te delen.

 

 

Company headquarters

thyssenkrupp Marine Systems GmbH
Werftstrasse 112-114
24143 Kiel, Germany
P.O. Box 6309
24124 Kiel, Germany
Phone: +49 431 700 0
Fax: +49 431 700 2312
marinesystems@thyssenkrupp.com

thyssenkrupp Marine Systems GmbH © 2019