Made in Holland

Samen met de Nederlandse industrie

Thyssenkrupp Marine Systems is klaar om onze Submarine Key Technology exclusief te delen en over te dragen in overeenstemming met de Nederlandse vereisten met betrekking tot de volledige reikwijdte van industriële participatie. Door ook kennisinstituten, zoals TNO, Marin en NLR te betrekken is het ons doel om alle mogelijke synergieën met de Nederlandse Triple Helix en diens onderzeeërkennis te verkennen. Wij willen er hierbij nadrukkelijk op wijzen dat bij het delen van de knowhow ook lokale scheepswerven worden betrokken.

HDW klasse onderzeeërs kunnen, met de ondersteuning van thyssenkrupp Marine Systems, in zijn geheel in Nederland worden gebouwd, maar zouden ook in Nederland/Den Helder kunnen worden uitgerust. De bouw in Den Helder is een perfecte voorbereiding op het in de toekomst onderhouden van diezelfde onderzeeërs gedurende hun gehele levensduur. Het is een goede publiek-private samenwerking die mogelijkheden biedt voor technologieoverdracht.

Met hetzelfde doel zijn we ook bereid om te investeren in, en bij te dragen aan de ontwikkeling van Centrum voor Onderhoud en Innovatie van Onderzeeërs in Den Helder, voor een aanzienlijk aantal soortgelijke onderzeeërs. Hiermee worden schaalvoordelen gecreëerd en langdurig onderhoud en innovatie met een toegewijd personeelsbestand gewaarborgd.

 

Company headquarters

thyssenkrupp Marine Systems GmbH
Werftstrasse 112-114
24143 Kiel, Germany
P.O. Box 6309
24124 Kiel, Germany
Phone: +49 431 700 0
Fax: +49 431 700 2312
marinesystems@thyssenkrupp.com

thyssenkrupp Marine Systems GmbH © 2019