Geschikt

Vervanging van de Walrus-onderzeeërs

De vier huidige Nederlandse onderzeeërs van de Walrusklasse zijn sinds 1990 in gebruik. Destijds hadden ze een verwachte levensduur van 25 jaar. In de loop der tijd zijn deze boten gemoderniseerd zodat ze tot 2027 in gebruik kunnen blijven. De Nederlandse overheid begon in 2015 met de voorbereidingen om de onderzeeërs na afloop van deze periode te vervangen.

In de brief aan de Tweede Kamer getiteld 'De toekomst van de Nederlandse onderzeedienst', schrijft toenmalig minister van Defensie Hennis dat de beschikbare capaciteit om onderzees militair opereren van groot belang is voor Nederland, aangezien het beschikt over grote zeehavens en grote maritieme belangen heeft in Europa, het Caribisch gebied en de rest van de wereld.

In overeenstemming met het Defensie Materieel Proces (DMP) worden in de B-fase (de studiefase) de functionele eisen in kaart gebracht. In deze fase wordt ook inzicht verkregen in de alternatieve mogelijkheden op het gebied van acquisitie en worden de samenwerkingsmogelijkheden op internationaal en Europees niveau onderzocht. De definitieve beslissing omtrent de vervanging van de onderzeeërs zal in 2019 worden genomen.

Wij kunnen u als de meest ervaren en innovatieve ontwerpers en bouwers van niet-nucleaire onderzeeërs de levering van turnkey maritieme systemen bieden, gekoppeld aan operationele en financiële duurzaamheid en een grote kans op internationale samenwerking.

De nieuwe onderzeeërgeneratie van HDW Klasse 212CD voldoet aan alle technische en operationele vereisten van de Nederlandse Koninklijke Marine:

  1. Strategische invloed
  2. Enorme en nauwkeurige maritieme slagkracht
  3. Wereldwijde verzameling, analyse en delen van intelligence
  4. Speciale operaties

Daarnaast biedt tkMS speciaal voor de Nederlandse Koninklijke Marine verschillende unieke opties, zoals:

  • Mogelijkheden voor een groter bereik en uitgebreide accommodatie
  • Toepassing van een uniek gevechtsbeheersysteem en nuttige lading
 

Company headquarters

thyssenkrupp Marine Systems GmbH
Werftstrasse 112-114
24143 Kiel, Germany
P.O. Box 6309
24124 Kiel, Germany
Phone: +49 431 700 0
Fax: +49 431 700 2312
marinesystems@thyssenkrupp.com

thyssenkrupp Marine Systems GmbH © 2019