FAQ

Frequently Asked Questions

Inhoud

Wat onderscheidt thyssenkrupp Marine Systems van de twee andere bedrijven die in de race zijn voor de opdracht om de huidige Nederlandse onderzeeboten te vervangen?

Wat maakt thyssenkrupp Marine Systems een goede keuze en aantrekkelijk voor Nederland?

Wat houdt de ''Europese familie" van thyssenkrupp Marine Systems in?

Waarom zou Nederland zich bij de Europese familie moeten aansluiten?

Wat zijn de politieke, militaire en economische strategische voordelen als Nederland kiest voor een samenwerking met thyssenkrupp Marine Systems?

Hoe zal de Nederlandse industrie profiteren van het vervangingsprogramma voor onderzeeboten?

Jullie zeggen dat de onderzeeboten 'in Nederland worden afgebouwd'. Wat voor voordelen brengt dit met zich mee voor de Nederlandse industrie?

Hoe gaat thyssenkrupp Marine Systems zijn expertise delen met de Nederlanders?

Hoe ziet de huidige fase eruit?

Hoe duurzaam zijn de HDW-klasse onderzeeboten?

Enkele maritieme stakeholders hebben gezegd dat de uitgestelde beslissing en het voortzetten van het aanbestedingsproces met drie kandidaten in plaats van twee de kans op een tweede Walrus-affaire vergroot (zie hier het artikel). Hoe reageert thyssenkrupp Marine Systems hierop?

Hoe denkt thyssenkrupp Marine Systems over het Duitse aanbestedingsprogramma rondom de MKS 180-fregatten?

 

Op 13 december 2019 is thyssenkrupp Marine Systems gekozen als een van de drie partijen die mogelijk geselecteerd wordt als de officiële leverancier van de Nederlandse regering om de huidige Walrusklasse onderzeeërs te vervangen.

Mochten wij de opdracht krijgen, dan zullen we samenwerken met DMI (Directie Materiële Instandhouding) in de in Den Helder gevestigde scheepswerf van de marine. Zo kunnen we ervoor zorgen dat de onderzeeboten in Nederland worden afgebouwd en onze waardevolle technologische expertise in handen van de Nederlandse overheid komt. Door het creëren van een "Submarine Valley" in Den Helder wil thyssenkrupp Marine Systems bijdragen aan het herstel van een lange traditie van Nederlandse bouw van onderzeeboten, en tot 500 directe en 1.500 indirecte arbeidsplaatsen in de provincie Noord-Holland creëren.

 

Wat onderscheidt thyssenkrupp Marine Systems van de twee andere bedrijven die in de race zijn voor de opdracht om de huidige Nederlandse onderzeeboten te vervangen?

 

Elk bedrijf in de competitie heeft een uniek aanbod. Hoewel we niet kunnen praten voor onze concurrenten, kunnen we wel zeggen dat wij in de afgelopen 60 jaar meer dan 160 onderzeeboten hebben geleverd aan 20 marines wereldwijd. We zijn dan ook van mening dat thyssenkrupp Marine Systems een veilige en betrouwbare keuze is voor Nederland. We garanderen technologische hoogwaardigheid, betrouwbaarheid en een tijdige levering tegen concurrerende prijzen. Dit doen we op basis van meer dan 180 jaar ervaring. We zijn actief betrokken bij het vormgeven van de Europese en trans-Atlantische defensiebetrekkingen, aangezien 70% van de niet-nucleaire onderzeebootvloot van de NAVO is gebouwd door thyssenkrupp Marine Systems. Uiteindelijk is het aan de Nederlandse regering om te bepalen welk aanbod zij het beste vindt voor Nederland.

 

Wat maakt thyssenkrupp Marine Systems een goede keuze en aantrekkelijk voor Nederland?

 

• Ervaring: In de afgelopen 60 jaar hebben we meer dan 160 onderzeeërs gebouwd voor 20 marines wereldwijd. Wij geloven daarom dat thyssenkrupp Marine Systems een veilige en betrouwbare keuze is voor Nederland.

• Expertise: Wij garanderen technologische topkwaliteit, betrouwbaarheid en het op tijd leveren van de onderzeeboten tegen concurrerende prijzen, op basis van de 180 jaar ervaring die we hebben.

• Internationaal: Wij zijn actief betrokken bij het vormen van Europese en trans-Atlantische defensierelaties, aangezien 70% van de niet-nucleaire onderzeeërs van NAVO-leden door thyssenkrupp Marine Systems is gebouwd.

• Marktleider: thyssenkrupp Marine Systems is wereldmarktleider in het leveren van moderne, state-of-the-art, niet-nucleaire onderzeeërs met Air Independent Propulsion (AIP) technologie. Het uitgangspunt voor de Nederlandse onderzeeboten is de reeds bestaande HDW-klasse 212CD (Common Design). Op basis van deze klasse zullen de onderzeeërs voor Nederland op maat worden gemaakt om aan de specifieke eisen van de Nederlandse overheid te voldoen. Een voordeel hiervan is dat we niet met een blanco vel hoeven te beginnen in design en engineering. Met zijn 2500 ton is de HDW-klasse 212CD qua omvang vergelijkbaar met de huidige Nederlandse Walrusonderzeeër. Wij zijn met onze HDW-klasse 209, 212A, 214 en Dolphin onderzeeboten, de enige leverancier van niet-nucleaire onderzeeërs aan NAVO-partners zonder eigen ontwerpcapaciteit. Daarmee leveren wij een belangrijke bijdrage aan het handhaven van vrede, vrijheid en veiligheid.

• Innovatief: Met onze in-house expertise en Research & Development produceren wij uitzonderlijke innovaties en producten. Continue feedback van onze klanten - over de hele wereld - stelt ons in staat om state-of-the-art producten te maken, zoals ons luchtonafhankelijke voortstuwingssysteem (AIP) op basis van brandstofcellen, die het mogelijk maakt om enkele weken onder water te blijven.

• Lokaal vakmanschap: De locatie waar de thyssenkrupp Marine Systems onderzeeboten worden afgebouwd is flexibel. In veel gevallen bouwt thyssenkrupp Marine Systems zijn schepen af in het land waar de klant gevestigd is. In het geval van Nederland wordt dit het Arsenaal van de marine in Den Helder. Het voordeel hiervan is dat de technische kennis wordt overgedragen van thyssenkrupp Marine Systems aan medewerkers van de Nederlandse Defensie- en Veiligheid technische en Industriële Basis (NL DTIB). Bovendien worden tot 500 directe en 1.500 indirecte arbeidsplaatsen in de provincie Noord-Holland gecreëerd, bij de bouw van de nieuwe onderzeeboten door thyssenkrupp Marine Systems.

 

Wat houdt de ''Europese familie" van thyssenkrupp Marine Systems in?

 

Dankzij onze toonaangevende voetafdruk op het gebied van internationale samenwerking, kunnen wij allianties tussen landen vormen. Zo kunnen wij de kosten van het ontwerp, de ontwikkeling, de productie en het onderhoud van nieuwe technologieën op het gebied van onderzeeboten delen. Dit bespaart niet alleen kosten, maar ook tijd. Tegelijkertijd verbetert deze manier van werken de kwaliteit van het eindproduct: veiligheid.

thyssenkrupp Marine Systems levert onderzeeërs voor kust- en blauwwater operaties aan meer dan 20 marines wereldwijd.

Nederland kan – samen met Noorwegen en Duitsland – deelnemen aan het programma rondom de HDW-klasse 212CD. Deze aanpak leidt tot een duurzaam samenwerkingsverband en vergroot de mogelijkheden voor schaalvoordelen, gezamenlijke training van de bemanning, logistiek en het verwerven en delen van expertise.

 

Waarom zou Nederland zich bij de Europese familie moeten aansluiten?

 

Nederland zal profiteren van de Europese samenwerking: bijvoorbeeld door kostendeling en – daarmee – reductie van kosten, een geïntegreerde logistieke ondersteuning, uitwisseling van expertise en training voor bemanningsleden.

Nederlandse deelname aan het HDW Class 212CD-programma met Noorwegen en Duitsland kan leiden tot aanzienlijke schaalvoordelen. De technische specificaties van de onderzeeboten kunnen worden aangepast om aan de Nederlandse behoeften te voldoen, maar het zal niet nodig zijn om met een blanco vel te beginnen met het ontwikkelen van de onderzeeboten.

 

Wat zijn de politieke, militaire en economische strategische voordelen als Nederland kiest voor een samenwerking met thyssenkrupp Marine Systems?

 

Ten eerste zijn we buren. De relatie tussen onze landen is goed en datzelfde geldt voor de samenwerking tussen onze legers. Ook zijn we al gezamenlijk bezig met het ontwikkelen van marinecapaciteiten, zoals SeaSpider (anti-torpedo-torpedo). Ten tweede nodigen we de Nederlandse marine uit om deel uit te maken van onze Europese Onderzeebootfamilie, samen met Duitsland en Noorwegen, wat tot aanzienlijke schaalvoordelen zal leiden. Dit betekent dat meer units kunnen worden geproduceerd met minder kosten – dat leidt tot kennisdeling met betrekking tot procurement, logistiek, training en uitwisseling van de bemanning. Daarnaast investeren wij fors in de regio Noord-Holland om de Koninklijke Nederlandse Marine te ondersteunen. Dit levert ongeveer 500 directe en 1.500 indirecte arbeidsplaatsen op in de regio Den Helder.

 

Hoe zal de Nederlandse industrie profiteren van het vervangingsprogramma voor onderzeeboten?

 

Wij hebben een aantal memoranda van overeenstemming ondertekend met Nederlandse bedrijven die als toeleverancier in het programma zullen fungeren als wij door Defensie worden geselecteerd om de nieuwe onderzeeboten te leveren. Voor de uitrusting van de schepen gaan we samenwerken met DMI, zodat de expertise van de bouw van de onderzeeboot in handen van de overheid komt.

Op industrieel gebied hebben we al goede samenwerkingsverbanden met leden van het Nederlandse Onderwater Kenniscentrum en kennisinstellingen als TNO, MARIN en NLR en zijn we van plan deze relaties verder te intensiveren. Met deze structuur en deze samenwerkingsverbanden houden we de lange Nederlandse onderzeese ingenieurstraditie in stand, en creëren we tot 500 directe banen en 1.500 indirecte banen voor een periode van minimaal 30 jaar. Deze zullen vooral in de regio Den Helder worden gecreëerd, binnen de uiterst stabiele structuur van RNLN en minder afhankelijk zijn van particuliere bedrijven, die mogelijk door internationale spelers zouden kunnen worden overgenomen.

 

Jullie zeggen dat de onderzeeboten 'in Nederland worden afgebouwd'. Wat voor voordelen brengt dit met zich mee voor de Nederlandse industrie?

 

We hebben bestaande, goede, contacten met Nederlandse kennisinstellingen zoals TNO en MARIN, en zijn van plan deze relaties verder te versterken. Daarnaast zal Nederland profiteren van de Europese samenwerking door middel van kostenbesparingen, geïntegreerde logistieke ondersteuning, trainingen voor langdurig onderhoud, en het trainen en uitwisselen van bemanningsleden. Als Nederland deel uit gaat maken van het HDW-klasse 212CD programma met Noorwegen en Duitsland, leidt dat dan ook tot aanzienlijke schaalvoordelen. Daarnaast hebben we al een aantal intentieverklaringen gesloten met Nederlandse bedrijven die leverancier van het programma zullen worden, mochten we geselecteerd worden om de nieuwe onderzeeboten te bouwen. Tenslotte zullen we ook veel investeren in de regio Noord-Holland, binnen de bestaande structuur van de Nederlandse Koninklijke Marine.

 

Hoe gaat thyssenkrupp Marine Systems zijn expertise delen met de Nederlanders?

 

De meeste intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot onderzeeboten zijn eigendom van thyssenkrupp Marine Systems. Deze kennis zal aan Nederland beschikbaar worden gesteld door de ontwikkeling van de eerder genoemde "Submarine Valley" in Den Helder. Wij zullen een actieve rol spelen in het opleiden en trainen van al het benodigde personeel - zowel binnen de Koninklijke Nederlandse Marine als voor commerciële bedrijven die bij het programma betrokken zijn.

 

Hoe ziet de huidige fase eruit?

 

Volgens het officiële statement vanuit de overheid, zou na de B-fase (onderzoeksfase) de aanbestedingsprocedure normaal gezien doorlopen in de C-fase. Het uiteindelijke programma focust op een MOTS (military of the shelve) design als uitgangspunt, deze fase wordt in het vervangingsprogramma voor de Walrusklasse echter overgeslagen en we gaan direct door naar de procurement fase (D-fase), omdat er geen noodzaak is om een compleet nieuwe onderzeeboot te ontwikkelen. De drie kanshebbers, waaronder thyssenkrupp Marine Systems, zullen met het Ministerie van Defensie en betreffende overheden in gesprek gaan over de materialisatie, samen met garanties voor de vervanging van de huidige Nederlandse onderzeeboten. De Nederlandse regering verwacht in 2022 haar leverancier van voorkeur te selecteren.

 

Hoe duurzaam zijn de HDW-klasse onderzeeboten?

 

thyssenkrupp Marine Systems hecht veel waarde aan duurzaamheid. Als onderdeel van thyssenkrupp AG streven we ernaar onze ecologische voetafdruk te minimaliseren en onze klanten te helpen hetzelfde te doen. Daarom investeren we continu in onderzoek naar en ontwikkeling van duurzame technologieën zoals waterelektrolyse (een manier om een overschot aan energie om te zetten in waterstof, dat later weer kan worden omgezet in elektriciteit), Redox-flowbatterijen (deze slaan elektriciteit op uit hernieuwbare bronnen als chemische energie voor later gebruik) en biologische zuivering van afvalwater. Verder investeert thyssenkrupp Marine Systems €250 miljoen in de transformatie van zijn hoofdwerf in Kiel om deze moderner en duurzamer te maken.

'Groene' onderzeeër
Als het gaat om de meest milieuvriendelijke, of 'groene' onderzeeërs, houden we rekening met drie verschillende fasen:

  1. de bouw, die met de minste hoeveelheid energie, grondstoffen en afval moet worden uitgevoerd;
  2. het gebruik, dat zoveel mogelijk moet worden gevoed met duurzame energie en dat de uitstoot en het afval moet verminderen;
  3. de demontage/deconstructie van de onderzeeërs, die moet leiden tot een minimale hoeveelheid afval en een maximale hoeveelheid recycling.

Een ontwerp voor een lage ecologische voetafdruk tijdens het gebruik
Onze inspanningen beginnen al bij het ontwerp van onze maritieme schepen: onze eindproducten moeten zo schoon en efficiënt mogelijk zijn in het dagelijks gebruik.

Voor een onderzeeër is de onderwatertijd erg belangrijk. Het gebruik van zeer efficiënte apparatuur met een laag energieverbruik is niet alleen een goede manier om de CO₂ voetafdruk van een onderzeeër te verminderen, het is ook essentieel om de schaarse energie die beschikbaar is tijdens een duik zo lang mogelijk te kunnen benutten. Ultramoderne elektrische systemen met een minimum aan verlies door conversie en de mogelijkheid om energie te hergebruiken tijdens het opladen van de accu's zijn andere factoren die de CO₂ voetafdruk van de onderzeeër helpen te verminderen.

Conventionele onderzeeërs gebruiken batterijen voor hun stroomvoorziening. Dit lijkt een schone energiebron te zijn zonder uitstoot tijdens het gebruik. Om deze grote accu's op te laden worden echter dieselgeneratoren gebruikt die wel een behoorlijke hoeveelheid CO₂ produceren. De nieuwe HDW-klasse 212CD-onderzeeër is uitgerust met een duurzamer energiesysteem: Lithium Ion-accu's. Deze accu's zorgen voor een veel beter laadproces met slechts één laadfase en dus minder brandstofolieverbruik en minder CO₂ productie. Het is een ideale aanvulling op het op brandstofcellen gebaseerde Air Independent Propulsion systeem: Waterstof en zuurstof worden in het brandstofcelsysteem gecombineerd om extreem schone elektrische energie te leveren. Deze energie wordt niet alleen gebruikt voor de voortstuwing van het vaartuig, maar ook voor het verblijf aan boord. Het enige bijproduct van dit proces is zuiver water. Het gebrek aan emissie draagt tevens bij aan de stealth van het vaartuig.

Recycling is een prioriteit bij het ontwerp van de nieuwe HDW-klasse 212CD-onderzeeër. Het niet-organische afval wordt tijdens de missie verzameld in een speciale, luchtdichte, container die later in de haven wordt geleegd om de impact op het milieu te verminderen. Hoewel er aan boord ruimte is voor een grotere bemanning, is de onderzeeër ontworpen om veilig te worden bediend door een kleine bemanning. Een kleinere bemanning leidt tot minder verbruik en afval. Het water in de onderruimen wordt opgevangen en gereinigd door een efficiënt olie-onttrekkingssysteem, voordat het in zee wordt geloosd.

De HDW-klasse 212CD-onderzeeboot is modulair ontworpen, wat het onderhoud veel efficiënter en milieuvriendelijker maakt: de onderdelen die moeten worden gerepareerd zijn gemakkelijk toegankelijk, waardoor beschadiging of demontage/deconstructie van de omringende apparatuur kan worden voorkomen. Hierdoor hoeven onderdelen niet te worden vervangen alleen maar omdat ze bij het onderhoud van een onderdeel in de buurt zijn beschadigd.

Bewust bouwen
Bij de bouw van deze groene onderzeeërs zorgen we ervoor dat we het absolute minimum aan middelen gebruiken om onze ecologische voetafdruk te minimaliseren. De materialen die we gebruiken zijn zo ecologisch verantwoord mogelijk. Op dit moment investeren we €250 miljoen in de transformatie van onze scheepswerf in Kiel naar een meer duurzame productiefaciliteit. De nieuwe scheepshallen, de nieuwe infrastructuur en de nieuwe machines zijn allemaal ontworpen om de impact van onze activiteiten op het klimaat verder te verminderen. Recycling van materialen is nu de norm, wat leidt tot een lagere behoefte aan nieuwe materialen en een kleiner afvalvolume. We maken gebruik van duurzame energie bij de bouw van onze schepen waar dat mogelijk is en we hebben onze energiebehoefte verminderd door het gebruik van efficiëntere apparatuur en door overal op het terrein LED-verlichting toe te passen.

Veilige deconstructie en hergebruik na afloop van de levensduur
thyssenkrupp Marine Systems ondersteunt zijn klanten actief in hun pogingen om hun oude onderzeeërs te verkopen aan andere partijen om de levensduur te maximaliseren. Wanneer de onderzeeër aan het einde van zijn levensduur is, biedt het modulaire ontwerp van de HDW Class 212CD een enorm voordeel: De onderzeeër kan eenvoudig uit elkaar gehaald worden en alle onderdelen die recyclebaar of herbruikbaar zijn, kunnen worden verwijderd zonder schade te veroorzaken aan waardevolle onderdelen of omringende onderdelen. Onderdelen die niet herbruikbaar zijn, worden verwijderd. Al het gebruikte materiaal is vastgelegd in een materiaalcatalogus om efficiënt te kunnen recyclen. Materialen zoals metalen, plastic, rubber en metaalhydride worden gerecycled, waardoor slechts een klein percentage als echt afval overblijft.

Voor meer informatie over onze inspanningen op het gebied van duurzaamheid kunt u terecht op: https://www.thyssenkrupp.com/en/company/sustainability

 

 

Enkele maritieme stakeholders hebben gezegd dat de uitgestelde beslissing en het voortzetten van het aanbestedingsproces met drie kandidaten in plaats van twee de kans op een tweede Walrus-affaire vergroot (zie hier het artikel). Hoe reageert thyssenkrupp Marine Systems hierop?

 

De staat van dienst van thyssenkrupp Marine Systems laat zien dat thyssenkrupp Marine Systems een betrouwbare partner is. thyssenkrupp Marine Systems heeft meer dan 160 onderzeeboten gebouwd voor 20 marines wereldwijd. 70% van de niet-nucleaire onderzeeboten van de NAVO-vloot is gebouwd door thyssenkrupp Marine Systems. Deze waardevolle ervaring stelt ons in staat om bewezen technologie binnen budget en binnen het tijdschema te leveren. Door het continue ontwerpen en bouwen van onderzeeërs zijn wij in staat om een leidende rol te spelen in innovatie in de industrie. Wij investeren continu en intensief in de ontwikkeling van nieuwe, bewezen technologie. In de afgelopen 70 jaar heeft thyssenkrupp Marine Systems meer dan 170 onderzeeërs gebouwd. Dit stelt ons in staat om bewezen technologie op maat en binnen het afgesproken tijdschema te leveren. thyssenkrupp Marine Systems is een veilige, betrouwbare keuze voor Nederland.

 

Hoe denkt thyssenkrupp Marine Systems over het Duitse aanbestedingsprogramma rondom de MKS 180-fregatten?

 

Het Duitse aanbestedingsprogramma voor de MKS 180-fregatten is gevoerd onder Europese aanbestedingsregels en heeft geen connectie met de tender ter vervanging van de Nederlandse onderzeeboten. Voor vragen over het MKS 180 aanbestedingstraject kunt u contact opnemen met Stefan Ettwig, Hoofd Communicatie (T: +49 172 2490090, stefan.ettwig@thyssenkrupp.com).

 
thyssenkrupp Marine Systems GmbH © 2024