Stealth mogelijkheden


STEALTH - Hoe onder de radar te blijven

ImageStealth is een essentieel onderdeel van het ontwerp van onze onderzeeboten, omdat het een onderzeeboot in staat stelt in alle fasen van de missie onopgemerkt te blijven. Onopgemerkt blijven is van het grootste belang voor de overlevingskansen van een onderzeeboot en de succesvolle uitvoering van de operationele taken.
Ontwikkelingen op het gebied van magnetische anomaliedetectie vanuit de lucht (b.v. door drones), detectie van de elektrische velden van onderzeeboten en de introductie van actieve laagfrequente sonars, vormen nieuwe bedreigingen voor onderzeeboten. Ons stealth-ontwerp speelt in op deze actuele uitdagingen en stelt onderzeeboten in staat ondetecteerbaar te blijven.
Stealth is cruciaal voor het garanderen van het tactische voordeel van een onderzeeboot: zien zonder zelf gezien te worden.


SIGNATURES
Ons stealth-ontwerp voor onderzeeboten is gebaseerd op de signatuur van de onderzeeboot die door andere sensorsystemen kan worden gedetecteerd. De primaire onderwatersignaturen zijn:

1. De akoestische signatuur
De geruisuitstraling van een onderzeeƫr is het resultaat van aan de structuur en hydrodynamica gerelateerde geluidsbronnen Onze onderzeeboten staan bekend om hun extreem lage akoestische signatuur. De 212 CD familie voldoet niet alleen aan deze hoge standaard, maar brengt de geluidsniveaus zelfs zover terug dat ze nauwelijks meetbaar zijn.

2. De magnetische signatuur
De verstoring van het aardmagnetisch veld door de stalen constructie en uitrusting van de onderzeeboot resulteert in een magnetische signatuur. Om de vereiste mate van bescherming te waarborgen tegen bijvoorbeeld mijnen of opsporing vanuit de lucht, worden onze onderzeeboten gebouwd van niet-magnetisch staal in combinatie met een geavanceerd elektromagnetisch ontwerp.

3. De elektrische signatuur
De elektrische signatuur wordt veroorzaakt door de interactie tussen de metalen structuur van de onderzeeboot en het zeewater. Door onze onderzeeboten te voorzien van een uitwendige composietromp in combinatie met een geavanceerd propellerontwerp, wordt de elektrische signatuur zeer gunstig en worden onze onderzeeboten beschermd tegen geavanceerde mijnen en detectie vanuit de lucht.

4. De Target Echo Strength
De mate waarin de constructie van de onderzeeboten een echo veroorzaakt die kan worden opgepikt door een actieve sonarpuls bepaalt de onderwatersignatuur die ook bekend staat als Target Echo Strength. De diamantvorm van de 212 CD onderzeebootfamilie zorgt voor een aanzienlijke vermindering van de kans op detectie door actieve sonars en brengt de Target Echo Strength terug tot een niveau dat veel lager ligt dan bij traditionele onderzeebootontwerpen.

Naast de signatuur onder water heeft een onderzeeboot ook een signatuur boven water wanneer de masten zichtbaar zijn bij het opereren op periscoopdiepte. Niet alleen de zichtbare masttop, maar ook het radarreflectieoppervlak (Radar Cross Section), de infraroodsignatuur en het zog van de mast kunnen leiden tot detectie door oppervlakteschepen of vanuit de lucht. Ons Integrated Topside Design is een nauwkeurig proces waarbij alle ontwerpkenmerken van de mastopstelling van de onderzeeboot zo geoptimaliseerd en gebalanceerd worden dat de signatuur geminimaliseerd wordt. Hiervoor is een zorgvuldige selectie van mastcomponenten en plaatsing van de masten noodzakelijk, waarbij tegelijkertijd de functionaliteit van de masten geoptimaliseerd wordt in overeenstemming met de operationele scenario's.

Image

In vergelijking met de huidige ultramoderne onderzeeboten, maakt het 212 CD ontwerp een aanzienlijke vermindering van de signatuur mogelijk door de introductie van: de unieke Diamond Shape, een volgende generatie luchtonafhankelijke voortstuwing, geavanceerde hydrodynamische eigenschappen en een innovatief propellerontwerp.

De aandacht voor signaturen blijft niet beperkt tot de ontwerp- en constructiefase van de onderzeeboten. De 212 CD onderzeebootfamilie is voorbereid op de invoering van Operational Signature Management, dat voorziet in hulpmiddelen voor de commandovoering, zodat de eigen signaturen voor specifieke operationele scenario's kunnen worden gecontroleerd en aangepast.

 
thyssenkrupp Marine Systems GmbH © 2022